Silent Centrum


LAST VAN GESNURK OF ADEMSTOPS,  SILENT CENTRUM HELPT !

U kunt bij het Silent Centrum terecht voor de behandeling van slaapstoornissen die samen hangen met snurken en ademstops. 

Het Silent Centrum komt voort uit een samenwerking tussen:


  • KNO- afdeling van het Langeland Ziekenhuis te Zoetermeer
  • KNO-afdeling van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft
  • Tandtechnisch laboratorium de Waal ( silensor)
  • Tandtechnisch laboratorium Goedegebuure ( somnodent)
  • Vivisol (Resmed Narval)
  • Tandarts Lisanne van de Berg, NTVS geaccrediteerd tandheelkundig slaapgeneeskundige
  • Tandarts Sietske Temminghoff, NVTS lid


Het unieke aan de opzet van het Silent Centrum is de uitwisseling van kennis tussen de diverse partijen, zodat wij uw klachten effectief kunnen aanpakken. Inmiddels is er ook een nauwe samenwerking met de KNO afdeling van het Lange Land ziekenhuis te Zoetermeer. 

Als bij u na een slaaponderzoek is vastgesteld dat het snurken en/of de ademstops veroorzaakt worden door een vernauwing van de luchtwegen dan kan de tandarts van het Silent Centrum een MRA (Mandibulair Repositie apparaat) aanmeten, bv een Silensor, Somnodent of Resmed Narval.


De Silensor en de Resmed Narval bestaan beide uit één plaat voor de onderkaak en één plaat voor de bovenkaak, met twee verbindingsdelen (stengels). Door de verbindingsdelen wordt de onderkaak naar voren gebracht waardoor een verwijding van de keelholte ontstaat.

De Somnodent bestaat uit twee losse delen, de onderkaak wordt naar voren gebracht en wordt tegen gehouden doordat de vinnen van de onderplaat tegen de blokken van de bovenkaak aan komen.

Het onderzoek van de tandarts is erop gericht bij iedere patiënt voor het meest doeltreffende apparaat te kiezen en daarna aan te meten en te plaatsen. 

Voor meer informatie,foto's en uitleg gaat u naar www.silentcentrum.nl.


U kunt bij de Silent Centrum terecht na het maken van een afspraak. Om een afspraak te maken kunt u alle werkdagen bellen naar 079-3517743 of een mail 

sturen naar info@silentcentrum.nl.  Het bezoekadres van Silent Centrum is:

Beethovenrode 41, 2717 AP Zoetermeer.


Tandartsverzekering

Wilt u tandheelkundige hulp meeverzekeren, dan raden wij u aan te kiezen voor een restitutieverzekering. Raadpleeg www.vergelijkmondzorg.nl.

Contact

Neem contact op via ons contactformulier
Tel: 079 351 77 43
E-mail: info@tp-beethovenrode.nl
SPOEDDIENST tel: 079 7600067